Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt

http://www.klimex-3.pl/

Od 10.11.2017 r. mamy działalność gosodarczą w Polsce zawieszoną.-

 

KLIMEX -3 sp. z o. o. jest przedsięwzięciem opartym na trzech głównych filarach : europejskiej przestrzeni przedsięwzięć, partnerach i kompetencjach zasadniczych.

KLIMEX -3 sp. z o. o. to:

BIURO INŻYNIERSKIE,

POŚREDNIK W OBROCIE NA RYNKU NIERUCHONOŚCI,

 Firma rozpoczęła od zorganizowania ośrodka szkolenia kierowców i pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz rozwija usługi szkoleniowe, doradztwa w zakresie systemów sterowania produkcji, organizacji logistyki, gospodarki materiałowej, organizacji pow. magazynowych, transportu zakł., syst. stałego rozwoju produktów. Była (od 1.07.2011) w roku 2011 pełnomocnikiem REFA Wielkopolska Stowarzyszenia ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw.

 

Copyright © 2011 pozycjonowanie stron